ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022, 16:02

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ  ΔΗΜΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

 

ΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ)

ΓΙΑ ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

 

 

Ο Δήμος Λιβαδιών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση  υπηρεσιών Εκτελεστικού Μηχανικού, (Πολιτικής Μηχανικής, κλίμακα Α9,Α11και Α12) για τη διαχείριση και υλοποίηση του έργου α) Υδρολογική / Υδραυλική βελτίωση αντιπλημμυρικών καναλιών που συγχρηματοδοτείται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου και β) Ανάπλαση Παραδοσιακού Πυρήνα Λιβαδιών που συγχρηματοδοτείται από Κρατικά Κονδύλια και γ) Περιβαλλοντικό Πάρκο Πανέρκα που συγχρηματοδοτείται   από την Ε.Ε. για μέγιστη περίοδο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026 ή μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου .

 

Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τα καθήκοντα και ευθύνες της θέσης, μπορούν να εξασφαλίσουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα του Δήμου ( www.livadia.org.cy ) και τη σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Δήμου το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Δήμου, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου ( www.livadia.org.cy ) και να παραδοθούν στα Κεντρικά Γραφεία του Δήμου στην οδό Δικαιοσύνης 1, 7060 Λιβάδια ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 10/07/2022.

 

Λιβάδια 10/06/2022

 

 

Αξιότιμη/ε  κύριε/α

 

Παρακαλώ όπως δημοσιεύσετε την πιο πάνω αγγελία στην έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας  την Παρασκευή, 17/06/2022.

 

Με εκτίμηση

 

………………………

Ανδρέας Λουκά

Δημοτικός Γραμματέας

Έντυπα

  • ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - Κυβερνητικό Τυπογραφείο - ΝΕΑ 27-4-2022.pdf