Φωτογραφίες

Από την εκδήλωση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Λιβαδιών και της Παγκύπριας Οργάνωσης Προώθησης Γραμματισμού με τα σχολεία του Δήμου μας.  
Ημερομηνία: 13/11/2017
Από την εκδήλωση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Λιβαδιών και της Παγκύπριας Οργάνωσης Προώθησης Γραμματισμού με τα σχολεία του Δήμου μας.  
Ημερομηνία: 13/11/2017