• Αρχική
 • Ο Δήμος μας
 • Τμήματα Δήμου

Τμήματα Δήμου

Γραμματεία 

Η Γραμματεία είναι το «δεξί χέρι» του Δημάρχου. Επιγραμματικά, η υπηρεσία αυτή έχει υπό την ευθύνη της την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την τήρηση του αρχείου του Δήμου, την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, την τέλεση των Πολιτικών Γάμων ενώ παράλληλα, στο παρόν στάδιο, επιμελείται και όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου. Πιο κάτω ακολουθούν αναλυτικότερα οι κυριότερες εργασίες που υπάγονται στο τμήμα της Γραμματείας:

 • Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών
 • Αρχείο
 • Μητρώο Προσωπικού
 • Πολιτικοί Γάμοι
 • Ετοιμασία Προσφορών
 • Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Δημοτών
 • Τροχονομική Υπηρεσία – Πρόστιμα/Εξώδικα
 • Ενημέρωση του Δημάρχου και Γραμματέα

Τεχνική Υπηρεσία

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου είναι υπεύθυνες για την σωστή και λειτουργική πολεοδομική και οικοδομική ανάπτυξη της περιοχής. Στο τμήμα αυτό υπάγεται ο κλάδος αδειών οικοδομής και διαχωρισμού και ο κλάδος μελέτης, κατασκευής και επίβλεψης έργων, ο κάθε ένας μαζί με τα ανάλογα συνεργεία του. Αναλυτικότερα, οι εργασίες του τμήματος είναι οι εξής:

 • Άδειες Οικοδομής και Διαχωρισμού Γης
 • Αιτήσεις
 • Θέματα Κτηματολογίου
 • Τεχνικό Προσωπικό
 • Οικοδομικά Έργα
 • Παραπόνα
 • Προσφορές
 • Δημοτικά Κτίρια
 • Χώροι Πρασίνου

Οικονομική

Η Οικονομική Υπηρεσία έχει σαν βασικότερη ευθύνη της την ετοιμασία και είσπραξη των διάφορων φορολογιών, την διεκπεραίωση λογιστικών καθηκόντων και τον έλεγχο της πορείας του προϋπολογισμού. Τα καθήκοντα του οικονομικού τμήματος παρατίθενται πιο κάτω:

 • Ετοιμασία Μητρώων Φορολογιών για τέλη και άδειες
 • Εφαρμογή Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
 • Οφειλές του Δήμου
 • Λογιστικά Θέματα
 • Εισπράξεις
 • Προϋπολογισμοί
 • Ενημερωτικές Εκθέσεις
 • Αρχείο Προσωπικού
 • Ενστάσεις
 • Καθυστερημένες οφειλές

Υγειονομική

Η Υγειονομική Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την βελτίωση της υγιεινής της περιοχής και για την συστηματική διαφώτιση των δημοτών σε θέματα υγιεινής και πρόληψης. Ασκεί έλεγχο στην καταλληλότητα των αγαθών και των τροφίμων που παράγονται και προσφέρονται στην περιοχή καθώς, επίσης, διερευνά και ελέγχει τις πιθανότητες μόλυνσης του περιβάλλοντος. Πιο αναλυτικά:

 • Καθαριότητα και Περιβαλλοντική Υγιεινή
 • Εκστρατείες Καθαριότητας
 • Καθαρισμοί Οικοπέδων
 • Καθαρισμοί Δημόσιων Χώρων και Δρόμων
 • Υγειονομικές Επιθεωρήσεις Επαγγελματικών υποστατικών
 • Εξέταση Αιτήσεων για Άδειες Οικοδομής και Λειτουργίας Επαγγελματικών Υποστατικών
 • Άδειες και Μητρώα Σκύλων
 • Διαχείριση Μητρώων
 • Διαφώτιση και ενημέρωση δημοτών σε θέματα υγιεινής και πρόληψης
 • Παράπονα
 • Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών
 • Τρόφιμα και πόσιμο νερό
 • Προσφορές
English Education