• Αρχική
 • Ο Δήμος μας
 • Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Δήμαρχος και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λιβαδιών που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τον Περί Δήμων Νόμου, είναι οι ακόλουθοι:

Μάριος Αρμένης

Δήμαρχος
Μάριος Αρμένης
Μάριος Αρμένης
  • Εκπροσώπηση του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου
  • Εκπροσώπηση του Δήμου στη Σχολική Εφορεία
  • Εκπροσώπηση του Δήμου στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ)
  • Επιτροπή Αθλητισμού και Υγείας
  • Επιτροπή Ευημερίας και Κοινωνικής Πρόνοιας
  • Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων
  • Επιτροπή Περιβάλλοντος και Πάρκων
  • Επιτροπή Πολιτικών Γάμων
  • Επιτροπή Πολιτισμού και Δημόσιων Σχέσεων
  • Επιτροπή Προσφορών
  • Επιτροπή Προσωπικού
  • Επιτροπή Τεχνικών Θεμάτων
  • Επιτροπή Φορολογιών

Νίκος Λυσιώτη

Αντιδήμαρχος
Νίκος Λυσιώτη
Νίκος Λυσιώτη
 • Πετράκη Κυπριανού 27, 7060 Λιβάδια
  • Εκπροσώπηση του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου
  • Εκπροσώπηση του Δήμου στη Σχολική Εφορεία
  • Εκπροσώπηση του Δήμου στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ)
  • Επιτροπή Προσφορών
  • Επιτροπή Τεχνικών Θεμάτων
  • Επιτροπή Φορολογιών

Νίκος Γιαννακού

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Νίκος Γιαννακού
Νίκος Γιαννακού
  • Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων
  • Επιτροπή Περιβάλλοντος και Πάρκων
  • Επιτροπή Προσφορών
  • Επιτροπή Τεχνικών Θεμάτων
  • Επιτροπή Φορολογιών

Παναγιώτης Κωνσταντίνου

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Παναγιώτης Κωνσταντίνου
Παναγιώτης Κωνσταντίνου
 • Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 44, 7060 Λιβάδια
 • (+357) 99665875
  • Επιτροπή Προσφορών
  • Επιτροπή Προσωπικού
  • Επιτροπή Φορολογιών

Ανδρέας Χαραλάμπους

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Ανδρέας Χαραλάμπους
Ανδρέας Χαραλάμπους
  • Εκπροσώπηση του Δήμου στη Σχολική Εφορεία
  • Επιτροπή Αθλητισμού και Υγείας
  • Επιτροπή Ευημερίας και Κοινωνικής Πρόνοιας
  • Επιτροπή Πολιτισμού και Δημόσιων Σχέσεων

Φρόσω Αντωνίου

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Φρόσω Αντωνίου
Φρόσω Αντωνίου
  • Επιτροπή Ευημερίας και Κοινωνικής Πρόνοιας
  • Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων
  • Επιτροπή Πολιτισμού και Δημόσιων Σχέσεων

Νικόλας Χαραλάμπους

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλας Χαραλάμπους
Νικόλας Χαραλάμπους
  • Εκπροσώπηση του Δήμου στη Σχολική Εφορεία
  • Επιτροπή Αθλητισμού και Υγείας
  • Επιτροπή Πολιτισμού και Δημόσιων Σχέσεων
  • Επιτροπή Προσφορών
  • Επιτροπή Τεχνικών Θεμάτων

Αναστασία Ανδρέου

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Αναστασία Ανδρέου
Αναστασία Ανδρέου
  • Εκπροσώπηση του Δήμου στη Σχολική Εφορεία
  • Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων
  • Επιτροπή Περιβάλλοντος και Πάρκων
  • Επιτροπή Πολιτισμού και Δημόσιων Σχέσεων
  • Επιτροπή Προσφορών

Χάρης Κίτσιου

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Χάρης Κίτσιου
Χάρης Κίτσιου
  • Επιτροπή Αθλητισμού και Υγείας
  • Επιτροπή Ευημερίας και Κοινωνικής Πρόνοιας
  • Επιτροπή Περιβάλλοντος και Πάρκων
  • Επιτροπή Πολιτισμού και Δημόσιων Σχέσεων