Κλείσιμο Γραφείων Δήμου - COVID19

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020, 14:21

Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης της εξάπλωσης του κορωνοϊού ο Δήμος Λιβαδιών ανακοινώνει το κλείσιμο των γραφείων του Δήμου για το κοινό.

Το Ταμείο του Δήμου θα εξακολουθήσει να λειτουργεί κανονικά  για εξόφληση λογαριασμών.

Το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τις Υπηρεσίες του Δήμου στα ακόλουθα τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – 24821740 demoslivadion@cytanet.com.cy

ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟ / ΠΑΡΑΠΟΝΑ -  242020567 livadia.health@cytanet.com.cy

ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – 24202563 livadia.taxes@cytanet.com.cy

ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ – 24202562 livadia.taxes@cytanet.com.cy

ΤΑΜΕΙΟ – 24202561

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ – 24202565 livadia.accounts@cytanet.com.cy

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – 24202646 livadia.texnikes@cytanet.com.cy

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ – 99013379 livadia.marriage@cytanet.com.cy

 

Το τηλεομοιότυπο (Φαξ) του Δήμου είναι 24635414

Έντυπα