• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Νέα & Ανακοινώσεις
  • Διαγωνισμός για την παραχώρηση άδειας χρήσης του δημοτικού καφενείου που βρίσκεται στο πάρκο «Τάσος

Διαγωνισμός για την παραχώρηση άδειας χρήσης του δημοτικού καφενείου που βρίσκεται στο πάρκο «Τάσος

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021, 15:43

ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

 

Διαγωνισμός για την παραχώρηση άδειας χρήσης του δημοτικού καφενείου που βρίσκεται στο πάρκο «Τάσος Μητσόπουλος» στο Δήμο Λιβαδιών

 

Αρ. Διαγωνισμού: 12/2021

 

Ο Δήμος Λιβαδιών ζητά προσφορές για την παραχώρηση άδειας χρήσης του δημοτικού καφενείου που βρίσκεται στο πάρκο «Τάσος Μητσόπουλος» στο Δήμο Λιβαδιών για περίοδο 3 χρόνων με δυνατότητα για ανανέωση της για ακόμα 3 χρόνια.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα έγγραφα του Διαγωνισμού μέχρι την Τετάρτη 13/10/2021 και ώρα 12.00 μεσημέρι, στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου Λιβαδιών που βρίσκεται στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων του Δήμου, στην οδό Δικαιοσύνης 1, 7060 Λιβάδια.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έγγραφα του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy).

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σε σχέση με την πιο πάνω ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο του Αν. Δημοτικού Γραμματέα στο τηλ.24821740.

 

Λάρνακα, 14 Σεπτεμβρίου 2021

 

Έντυπα