Όροι διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών καθαρισμού στον Δήμο Λιβαδιών

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022, 12:10

Όροι διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών καθαρισμού στον Δήμο Λιβαδιών 

Έντυπα

  • διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών καθαρισμού στο ΔΛ.pdf