Προκήρυξη Διαγωνισμού

Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022, 17:48

Ο Δήμος Λιβαδιών προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια και Εγκατάσταση δύο (2) Προκατασκευασμένων Υποστατικών (Χώροι Υγιεινης) στο χώρο του Δημοτικού Γηπέδου Λιβαδιών στον Δήμο Λιβαδιών. (Αρ.Διαγ. 13/2022).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έγγραφα του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy).

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy) μέχρι τις 5/9/2022 στις 11:00 π.μ

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σε σχέση με την πιο πάνω ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προσφορών του Δήμου στο τηλ 24-633388