Διαγωνισμός Προσφορά έργου

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022, 17:08

 

Διαγωνισμός Προσφορά έργου για «Αναβάθμιση Ηλεκτροφωτισμού

στο Γήπεδο Λιβαδιών – Λάρνακα».)

 

Αρ. Διαγωνισμού: 13/2022

 

Ο Δήμος Λιβαδιών ζητά προσφορές για την Αναβάθμιση Ηλεκτροφωτισμού  στο Γήπεδο Λιβαδιών.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 23/9/2022  και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τα έγγραφα του Διαγωνισμού, τα οποία,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν χωρίς καμία χρέωση, από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

(https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5575789).

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προσφορών του Δήμου στο τηλ. 24633388, 24816574.

 

Λάρνακα, 10 Αυγούστου 2022