ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023, 19:21

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

 

Ο Δήμος Λιβαδιών, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016) γίνονται δεκτές αιτήσεις για την απασχόληση Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α8-Α10-Α11) για χρονική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες για τις ανάγκες του Δήμου Λιβαδιών.

Έντυπα

  • 3 Προκήρυξη θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας στο Δήμο Λιβαδιών.pdf
  • 4 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ.pdf