• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσφορές
  • Αγορά υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη για προστασία και πρόληψη των κίνδυνων στην εργασία

Αγορά υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη για προστασία και πρόληψη των κίνδυνων στην εργασία

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021, 11:22

Αγορά υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη για προστασία και πρόληψη των κίνδυνων στην εργασία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΔΛ/Υ/07/2020

ΠΡΩΫΠΟΑΠΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ €12,600 + Φ.Π.Α.  (4,200 + Φ.Π.Α. ετήσια)

Για περίοδο ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης από το Δήμο για ακόμα δύο

φορές (ένα συν ένα συν ένα χρόνο).

 

Έντυπα