ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΧΟΡΤΩΝ (BRUSH CUΤΤΕR)

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021, 11:51

ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΧΟΡΤΩΝ (BRUSH CUΤΤΕR)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΔΠ/Υ/08/Ζ0Ζ0

ΠΡΟΫΠΟΠΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ €8,000 + Φ.Π.Α.

Κριτήριο Επιλογής η Χαμηλότερη Τιμή

Έντυπα