• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσφορές
  • Όροι διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών καθαρισμού στον Δήμο Λιβαδιών

Όροι διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών καθαρισμού στον Δήμο Λιβαδιών

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022, 10:12

Όροι διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών καθαρισμού στον Δήμο Λιβαδιών 

Έντυπα

  • διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών καθαρισμού στο ΔΛ.pdf